Sinnenas tillförlitlighet

För att jämställa vetenskap och tro brukar kristna fundamentalister ofta hävda att sinnena är otillförlitliga som verktyg för att nå sann kunskap om den externa världen, och att tron på sinnenas giltighet därför har sammaepistemiska status som tron på Gud. Som evidens framhåller de t.ex. att våra sinnesintryck verkar annorlunda efter att vi druckit alkohol, är narkotikapåverkade, har hög feber etc. Att påstå att sinnena är annorlunda förutsätter dock att vi känner deras rätta natur. Sinnenas giltighet är alltså axiomatisk, då varje försök att avfärda dem också kräver att man använder dem. Man kan inte vederlägga, eller ens på rationella grunder betvivla, att något är sant, om varje tänkbar vederläggning och varje tänkbart tvivel måsteförutsätta denna sanning. För att göra en korrekt tolkning av våra sinnesintryck måste vi dock också ha kunskap om den kontext, d.v.s. den omgivning, inom vilken sinnena verkar.

Refraktion i ett glas vatten.

 

Länkar

The Infallibility of Sense Perception (StrongAtheism.net)

Cutting Off One's Head: The Theological Attack Against Cognition (StrongAtheism.net)

Referenser

Om sinnenas giltiga vittnesbörd (Henrik Sundholm) (2009-07-25)

The Infallibility of Sense Perception (StrongAtheism.net) (2008-08-24)

Kontext (Wikipedia Sverige) (2009-07-25)

Refraktion (Wikipedia Sverige) (2009-07-25)

Bilder

Refraction with soda straw (Wikimedia Commons) (2009-05-12)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.