Naturalismen är absolut!

1. Inledning

Enligt den ontologiska naturalismen är allt som finns och händer naturligt i den meningen att det ingår i och, i den mån det är möjligt, kan förklaras med hänvisning till den naturliga världen, d.v.s. det finns ingen övernaturlig värld [1]. I denna artikel kommer två argument att presenteras, ett "svagt" och ett "starkt", vars syfte är att visa att den ontologiska naturalismen inte bara är den mest sannolika världsbilden, utan även logiskt nödvändig.

2. Grundläggande argument för naturalism ("svag" naturalism)

Det har genomgående visat sig vara möjligt att beskriva verkligheten utan att anta några övernaturliga väsen, och man har inte haft någon teoretisk fördel av att på försök införa sådana vid behandlingen av ouppklarade problem. Denna metodologiska naturalism har varit oerhört framgångsrik och har gjort att vi kunnat förkasta idéer om demoner, gudar och andra väsen som förklaringar till fenomen som väderlek, universums organisation och infektionssjukdomar. För varje nytt område av verkligheten, som den metodologiskt naturalistiska vetenskapen finner förklaringar till, minskar därmed sannolikheten för existensen av verksamma övernaturliga väsen. Den ontologiska naturalismen blir därmed den avgjort bäst motiverade världsbilden.

Vetenskapen ökar ständigt osannolikheten för tron på verksamma övernaturliga väsen.

3. Argument för naturalismens nödvändighet ("stark" naturalism)

Ett övernaturligt fenomen kan endast "förklaras" via den negativa vägen, d.v.s. genom att ge fenomenet negationer till naturliga fenomen och visa vad det inte är. För att fastställa ett övernaturligt fenomen krävs det därför att alla möjliga naturliga fenomen, nuvarande och framtida, utesluts. Detta kräver dock mänskligt allvetande. Då ingen människa är allvetande, är negationen av alla möjliga naturliga fenomen, nuvarande och framtida, omöjliga. Ergo, det går aldrig att berättiga ett övernaturligt fenomen och den ontologiska naturalismen är absolut [2]!

Naturalismen är absolut!

Länkar

The Impossiblity of Divine Intervention (StrongAtheism.net)

Argument From the Necessity of Naturalism (StrongaAtheism.net)

Noter

[1] Naturalismen säger inte att allting som finns är materia, tvärtom är den förenlig med många olika ontologiska uppfattningar.

[2] En vanlig invändning är att Gud är allvetande och att Han därför kan utesluta alla möjliga naturliga fenomen, både nuvarande och framtida. En gud måste dock vara en övernaturlig varelse vars existens endast kan berättigas av mänskligt allvetande.

Erkännanden

Stort tack till Fredrik Bendz och Emil Karlsson för konstruktiva kommentarer angåenden definitionen av "ontologisk naturalism" samt "övernaturligt fenomen".

Referenser

I. Hedenius, Tro och livsåskådning, Bonniers, 2:a uppl. (1959)

Gud och logik (Ateism.se) (2008-07-08)

Schmidt har grovt missförstått evolutionen (Dan Larhammar) (2008-07-05)

Ateism och naturalism (I) (Ergo ateism) (2008-07-07)

Argument From the Necessity of Naturalism (StrongAtheism.net) (2008-07-06)

Moridin, varför anses det oförnuftigt att tro på Gud? (VoF:s forum)? (2008-07-06)

Gud (Wikipedia Sverige) (2008-07-10)

Övernaturlig (Wikpedia Sverige) (2008-07-05)

Bilder

Louis Pasteur (Wikimedia Commons) (2008-07-06)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Bright Red Clouds at Sunrise (Wikimedia Commons) (2008-07-06)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation license, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.