Moralen kan inte komma från Gud!

1. Inledning

Enligt många teister kan en objektiv moral endast existera avhänging av Gud. Denna artikel kommer att kritisera den uppfattningen med hjälp av Eutyfrons dilemma. Avslutningvis presenteras en evolutionär förklaring till vårt moraliska beteende.

2. Eutyfrons dilemma

Eutyfrons dilemma härrör från Platons dialog Eutyfron där Sokrates ställer följande fråga:

”Är en handling moraliskt riktig för att Gud säger det, eller säger Gud det för att handlingen är moraliskt riktig?”

Dilemmat har två så kallade ”horn”. Det ena hornet är att en handling är moraliskt riktig för att Gud säger det [1]. I sådana fall äger dock inte handlingen något moraliskt värde i sig och vad som helst kan vara gott per definition. Moralen blir här helt godtycklig och vilka grymheter som helst kan vara goda om Gud bestämmer det. Enligt det andra hornet säger Gud att en handling är god för att den är moraliskt riktig. Men i så fall har vi ju övergivit idén om att Gud skapat de moraliska principerna. Nu finns det tydligen en moralisk standard som Gud förhåller sig till. Moralen är alltså oberoende av Gud, och existerar oavsett om Gud existerar eller inte. Hur teisten än vrider och vänder på sig, så är moralen antingen godtycklig eller oberoende av Gud!

”Är en handling moraliskt riktig för att Gud säger det, eller säger Gud det för att handlingen är moraliskt riktig?”

3. Moralens evolutionära ursprung

Den grundläggande naturalistiska hypotesen för moralens ursprung är att moraliskt agerande har evolutionär funktion, t.ex. har man kunnat visa att ett osjälviskt, altruistiskt, beteende ökar chansen för flockens överlevnad. Exempel på sådant beteende återfinns hos många olika djurarter, bl.a. vampyrfladdermöss. Vampyrfladdermössen jagar mat om natten och suger blod från boskap och andra däggdjur. På grund av sin snabba ämnesomsättning, måste de få föda varje natt. Men alla lyckas inte. Vampyrfladdermössen matar då sina mindre framgångsrika artfränder, som nästa gång återgäldar generositeten. Ett annat exempel, som ofta förekommer i djurriket, är att djuren varnar varandra med olika ljud när ett rovdjur närmar sig en flock. Detta gör de, trots att de därmed drar åt sig uppmärksamheten hos rovdjuret och ökar risken att själva bli ett byte. Precis som djuren kämpar människor för att överleva, och samarbete har visat sig vara en bra strategi för detta. Troligen upptäckte människor, på ett tidigt stadium i sin evolutionära utveckling, att de kunde skydda sig bättre mot hot, åstadkomma och slutföra större projekt, etc. om de samarbetade. Genom det naturliga urvalet överlevde de osjälviska längre än de själviska, och samarbetsvilja blev en del av människans överlevnadsstrategi. Även om vi inte i dag kan säga exakt hur moralen utvecklats på evolutionär väg, finns det alltså ingen anledning att tro att moralens källa är något gudomligt väsen.

Ett blodsugande, men moraliskt, kräk.

Länkar

Argument from Morality (Wikipedia)

Divivine Command Theory (Wikipedia)

Euthyphro (Wikpedia)

Euthyphro Dilemma (Wikipedia)

Eutyfron (Wikipedia Sverige)

Är det goda gott därför att... (Allotetraploid)

Hur kan man ha en etik och moral om det inte finns någon Gud? (Ateism.se)

Teismen förstör etiken (Ateismen – Det finns ingen Gud!)

Ingen grund för kristen moral (I) (Ateistbloggen)

Ingen grund för kristen moral II) (Ateistbloggen)

Teistisk vs. ateistisk moral (Ateistbloggen)

Moral Arguments and Divine Command Theory (The Secular Web)

The Euthyphro Dilemma (StrongAtheism.net)

Noter

[1] Enligt modern teologi är Gud det goda. Detta löser dock inte Eutyfrons dilemma, ty då blir i stället frågan om det goda bara är Guds natur, oavsett hur han är, eller om Gud är god för att han har de egenskaper som är goda.

Referenser

Ingen grund för kristen moral (Ateistbloggen) (2008-08-31)

God utan gud (Christer Sturmark) (2008-08-19)

Moralens oberoende av Gud (Ergo ateism) (2008-08-31)

Allsmäktighet (Wikipedia Sverige) (2008-08-30)

Eutyfron (Wikipedia Sverige) (2008-08-26)

Bilder

Socrates (Wikimedia Commons) (2008-02-23)
This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License. In short: you are free to share and make derivative works of the file under the conditions that you appropriately attribute it, and that you distribute it only under a license identical to this one.

Desmodus rotundus (Wikimedia Commons) (2008-08-28)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.