Martin Luthers människosyn

”Reason is the greatest enemy that faith has; it never comes to the aid of spiritual things, but more frequently than not struggles against the divine Word, treating with contempt all that emanates from God. […] Whoever wants to be a Christian should tear the eyes out of his reason. […] Reason should be destroyed in all Christians.”

Martin Luther (1483–1546)

1. Inledning

Kristna fundamentalister hävdar ofta att Charles Darwin hade en skrämmande människosyn samtidigt som de bortser från det faktum att Martin Luther, grundaren av den ideologi som de baserar sin tro på, hade en människosyn som skulle slå Darwins med hästlängder.

2. Luther och den världsliga regimen

Efter att Luther 1521 översatt Nya testamentet till folkspråket blev det uppenbart för alla läskunniga att det fanns allvarliga motsättningar mellan Jesu lära och den bestående samhällsordningen. Det var till stor del ur detta och ur den nya protestantiska uppfattningen om Bibeln som enda auktoritet som det tyska bondeupproret (1524–1525) hämtade sin styrka. Enligt Luther var dock staten en institution instiftad av Gud och ledarna för den värdsliga regimen var ”Guds fångvaktare och bödlar”. Han går därmed följaktligen till kraftig attack mot bönderna:

”If the peasant is in open rebellion, then he is outside the law of God [...] Rebellion brings with it a land full of murders and bloodshed, makes widows and orphans, and turns everything upside down like a great disaster. Therefore, let everyone who can, smite, slay, and stab, secretly or openly, remembering that nothing can be more poisonous, hurtful, or devilish than a rebel. It is just as when one must kill a mad dog; if you dont strike him, he will strike you, and the whole land with you.” / Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern (1525)

Upproret åtföljdes av mycket våld och grymhet på alla sidor och slogs till slut brutalt ned av de politiska herrarna. Antalet döda uppgick till ca 100 000, varav de flesta var bönder som redan kapitulerat.


 

3. Luther och antisemitismen

Den åldrande Martin Luther var uppfylld av ett genuint hat mot judar och allt judiskt. Enligt Luther förgiftade judarna brunnar, rövade bort tyska barn, begick förskräckliga ritualmord, utövade allsköns svartkonst och var ansvariga för bl.a. digerdöden och syfilisepidemierna [1]. (Det är inte konstigt att Luther var populär i Tredje riket!) I hans sena antisemitiska skrifter föreslog han följande behandling av judarna:

”Det första rådet är, att man tänder eld på deras synagogor och skolor och det som inte kan förbrännas, grävs ned och överhöljs med jord, så att ingen människa i all framtid upptäcker vare sig en sten eller några rester. Det andra rådet är, att man likaså slår sönder och förstör judarnas hus, ty de utövar just detsamma där, som de bedriver i sina skolor. Därför ska man kanske hålla judarna under ett tak eller i uthus såsom zigenare, så att de må veta, att de inte är herrar i vårt land, vilket de berömmer sig av, utan i landsflykt och fångna, att de ständigt må gallskrika och klaga inför Gud över oss. Det tredje rådet är, att man ska ta alla böneböcker och talmund­skrifter från dem, där sådant avguderi, sådan lögn, förbannelse och hädelse lärs ut. Det fjärde rådet är, att man förbjuder deras rabbiner med hot om livets förlust att framdeles undervisa. Det femte rådet är, att man helt och hållet upphäver judarnas gatu- och vägeskort. Ty judarna har ingenting att göra i detta land, då de icke är härskare eller fogdar eller köpmän eller liknande. De ska stanna hemma. Det sjätte rådet är, att man förbjuder judarnas ocker och tar ifrån dem alla kontanta tillgångar och klenoder i silver och guld och lägger dessa i beslag. Det sjunde rådet är, att man ger de unga starka judarna och judinnorna slaga, yxa, jordhacka, spade, spinnrock, slända och låter dem förtjäna sitt bröd i anletes svett.” / Von den Jüden und ihren Lügen (1543)

 

4. Flera exempel på Luthers hårda och karakteristiska språkbruk.

”Om jag stöter på en from jude som vill bli döpt ska jag ta med honom ut på bron över Elbe, binda en sten runt hans hals och kasta i honom. För de skurkarna hånar oss och vår religion.”

”Judarna är inget annat än tjuvar och rövare som inte äter något eller har en tråd på kroppen som de inte stulit eller rövat från oss med sitt förbannade ockrande. Så lever de dag för dag, med fru och barn, av tjuveri och rån, som ärketjuvar och rånare i sin mest förhärdande självsäkerhet. För en ockrare är en ärketjuv och folkutsugare, som borde hänga i galjen sju gånger högre än andra tjuvar.”

”Man borde hålla gossar och flickor (inte tyska) såsom livegna, så att man kunde sälja dem som man ville.”

”What harm would it do, if a man told a good strong lie for the sake of the good and for the Christian church [...] a lie out of necessity, a useful lie, a helpful lie, such lies would not be against God, he would accept them.”

”One should show no mercy to these [women accused of being witches]; I would burn them myself, for we read in the Law that the priests were the ones to begin the stoning of criminals.”

 

Länkar

Luthers skrämmande människosyn (Ateistbloggen)

Judehates kristna rötter (Christiaan.nu)

Martin Luther (Wikipedia)

Martin Luther (Wikpedia Sverige)

Martin Luther and Antisemitism (Wikipedia)

Martin Luther och antisemitism (Wikipedia Sverige)

On the Jews and Their Lies (Christianity Revealed)

Warning Against the Jews (Wikisource)

Noter

[1] En vanlig invändning är att Luther var ett ”barn av sin tid, och tiden var sådan”. Faktum är dock att både påvens sändebud och Erasmus av Rotterdam, som båda förfärades över Luthers brutalitet, var ”barn av samma tid”.

Referenser

R. Dawkins, The God Delusion, Black Swan (2007)

N. Gilje & G. Skirbekk, Filosofins histori, Daidalos (1993)

S. J. Gould, Leonardo's Mountain of Clams and the Diet of Worms: Essays on Natural History, Vintage (1999)

B. Russell, Västerlandets visdom, Bokförlaget Forum AB (1959)

Luthers skrämmande människosyn (Ateistbloggen) (2008-03-01)

Judehatets kristna rötter (Christiaan.nu) (2008-03-15)

What the Lutherans Don't Tell You (The Great Accomodation) (2008-03-16)

Ecology vs. Ecophily: Being Eeasonable About Saving the Environment (Rationally Speaking) (2008-03-15)

Against the Murderous, Thieving Hordes of Peasants (Wikipedia) (2008-03-16)

On the Jews and Their Lies (Wikipedia) (2008-03-15)

Martin Luther (Wikiquote Sverige) (2008-03-15)

Bilder

Martin Luther (Wikimedia Commons) (2008-03-15)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern (leipziger-montagsdemo.de) (2014-03-09)
Copyright unknown.

On the Jews and Their Lies (Wikimedia Commons) (2008-03-15)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Persecution of Witches (Wikimedia Commons) (2008-03-15)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.