Varför uppvisar forskare selektiv inkompetens?

av Lars Johan Erkell

Kreationister har i allmänhet stor respekt för forskare och för naturvetenskapligt arbete – förutsatt att forskarna inte är biologer eller geologer vars resultat kommer i konflikt med deras läsning av Bibeln. Men hur går nu detta ihop? Varför är bara vissa forskare opålitliga?

Man kan få höra att det skulle vara skillnad på ”riktiga” biologer, som man har respekt för, och på evolutionsbiologer, som skulle vara helt opålitliga. Men det finns inte två olika sorters biologer; även de biologer som i sin forskning inte direkt sysslar med evolution bygger ändå sin forskning på evolutionsbiologiska modeller. Evolutionsteorin är oerhört väl förankrad bland dagens biologer, och den har varit det under lång tid.

Men hur sannolikt är det att alla dessa biologer arbetar efter en felaktig teori, och har gjort så i mer än hundra år? Vad är det som skulle kunna få alla dessa forskare att ta så otroligt fel? Och, framför allt, varför skulle hundratusentals biologer försvara en felaktig teori? Vad skulle de vinna på det? Det måste ju finnas något gemensamt intresse att försvara – men vari ligger intresset i att arbeta med en uppenbart felaktig teori?

Eftersom vetenskap går ut på att finna så väl fungerande teorier som möjligt måste det finnas någon icke-vetenskaplig anledning för biologiska forskare att välja en dålig teori – en fanatisk religion, eller en konspiration av något slag. Men vad skulle det i så fall kunna vara för konspiration? Man får ibland höra att ”evolutionister” är ateister, men det stämmer inte. Det finns troende biologer med bakgrund i alla religioner, och det finns biologer med alla tänkbara politiska uppfattningar; här finns ingen gemensam grund för en heltäckande konspiration. Och den skulle behöva vara heltäckande för att få alla att jobba med samma felaktiga teori.

Det har hävdats att gamla tankemönster, etablerade maktstrukturer och socialt tryck skulle göra att biologer inte ifrågasätter evolutionsteorin. Det finns något i den här synpunkten; nya och revolutionerande idéer kan ibland ha svårt att bli accepterade. Å andra sidan är kreationismen inte någon ny eller revolutionerande teori – den förkastades till förmån för evolutionsteorin redan under 1800-talet. Dessutom får man förklara varför det bara är inom de fält som är i konflikt med kreationismen som den här starka låsningen finns. Varför finns inte samma problem i all forskning? Varför denna selektiva inkompetens?

Förresten skulle inte bara biologer vara ute och cykla om jorden bara vore 6 000 år gammal; fysiker, geologer, astronomer och arkeologer skulle också vara helt fel ute. Hur sannolikt är det?

***

Slutligen: 99,99 % (eller något sådant) av världens alla professionella biologer anser att evolutionsteorin på det hela taget är korrekt. Av de kreationister som så bestämt hävdar att evolutionsteorin är helt felaktig är 99,99 % biologiska amatörer.  Borde det inte säga oss något?

Forskare samarbetar intensivt med varandra, både inom och mellan discipliner. Så om nu en del av dem sysslade med rena dumheter, borde inte deras oförvillade kollegor upptäcka saken? Hur skulle en selektiv inkompetens av den omfattning kreationisterna tänker sig kunna vara möjlig?
 
[Ursprungligen publicerad på http://biologg.wordpress.com.]