Varför kan bara religiösa se evolutionsteorins "brister"?

av Lars Johan Erkell

Det är påfallande att kritiken av evolutionsteorin så gott som uteslutande kommer från religiöst håll. Man får dock oftast höra att kritiken är rent vetenskaplig och alls inte grundar sig på religiösa utgångspunkter. Men varför kommer den då inte också från sekulärt håll?

Föreningen Genesis är en svensk förening för biblisk skapelsetro som regelbundet anordnar kurser och konferenser. Tittar man på programmen för dessa arrangemang finner man att det bjuds på både föredrag och gudstjänster – givetvis, det är ju skapelsetro det handlar om. Just den här blandningen av predikningar och material med vetenskapliga anspråk är typisk för kreationistiska organisationer, något man snabbt konstaterar om man besöker Answers in Genesis eller Creation Ministries International, de ledande aktörerna på området.

Andra organisationer håller en sekulär profil utåt, men har ändå en religiös agenda. En sådan är Discovery Institute, som är centrum i ansträngningarna att lansera Intelligent Design. Institutets verkliga agenda redovisas i The Wedge Document. Man skyller där samhällets alla problem på ateism och materialism, och man redovisar en plan för att återinföra en religiös värdegrund. Förbunden med Discovery Institute är Truth in Science, en på ytan neutral organisation som verkar för att föra in en kreationistisk agenda i framför allt engelska skolor.

Man kan fortsätta ett bra tag med att räkna upp organisationer av det här slagen. Dock har jag aldrig stött på en enda sekulär organisation som ägnat sig åt att lansera någon form av kreationism eller åt en motsvarande radikal kritik av evolutionsteorin. Varför det?

Om nu den kreationistiska evolutionskritiken är grundad i ren vetenskap, borde väl alla människor ha lika lätt för att förstå den? Eller medför skapelsetro att man får en alldeles unik vetenskaplig kompetens?
 
[Ursprungligen publicerad på http://biologg.wordpress.com.]