Evolutionsteorin som konspiration

av Lars Johan Erkell

Det här inlägget avslutar granskningen av Anders Gärdeborns artikel Illusionen om evolutionen. Artikeln är hans slutkommentar till Biolog(g)s kritiska genomgång av hans bok Intelligent skapelsetro. Han koncentrerar sig på vad han anser vara grundläggande fel i evolutionsteorins uppbyggnad.

Huvudlinjen är att påstå att evolutionsteorin inte skulle ha någon logisk struktur, utan att den skulle vara ett smörgåsbord av diverse förklaringar biologerna kan ta till lite hur som helst, allt i syfte att försvara evolutionsteorin. Skälet till dessa märkliga övningar skulle vara att till varje pris försvara en värdelös evolutionsteori inför en aningslös allmänhet för att – ja, varför? Varför denna globala konspiration? Varför skulle hundratusentals biologer försvara en felaktig teori? Vad skulle de vinna på det? De skulle tydligen inte ens vara medvetna om saken! Anders Gärdeborn skriver: ”Jag menar inte att detta bedrägeri är medvetet. De flesta evolutionister är barn av sin tid och ser ofta inte själva de logiska kullerbyttorna.”

Biologerna skulle alltså inte riktigt veta vad de håller på med, men ändå, som av en händelse, skulle de med yttersta konsekvens försvara en felaktig teori. Återigen, varför? Varför inser ingen att teorin inte håller? Man skulle ju i det läget ha allt att vinna och ingenting att förlora på att ersätta Darwin med något annat. Det finns ingen anledning att hålla fast vid en felaktig teori. Gärdeborn menar uppenbarligen att felen är många och så grova att en amatör kan se dem – varför kan då alla dessa professionella biologer inte se dem? Är vi blinda och obegåvade? Och varför är biologisk forskning så framgångsrik om alla biologer har fel? Det här resonemanget är så skruvat att det är svårt att begripa att Gärdeborn själv kan ta det på allvar, men det gör han tydligen.

Man kan fråga sig hur det är möjligt att komma fram till den här sortens konspirationsteori, men kanske är det inte så konstigt. Det är ju uppenbart att Anders Gärdeborn är bergfast övertygad om att Bibelns skapelseberättelse återger sanningen om livets uppkomst. Därav följer att evolutionsteorin måste vara felaktig. Men eftersom all världens biologer är så eniga om att evolutionsteorin är korrekt måste det finnas någon form av överenskommelse eller konspiration som får dem att hålla samman. Eftersom han inte kan visa upp några belägg för en global konspiration måste han förklara enigheten med någon sorts tyst överenskommelse som kanske inte ens är medveten. Alternativet, att biologerna håller fast vid evolutionsteorin för att det är en bra teori, är väl däremot en ”Tanke Som Inte Får Tänkas”.

***

Gärdeborn menar alltså att evolutionsteorin inte har någon logisk struktur. Jag citerar mig själv från den här seriens första inlägg:

”Teorin bygger i grund och botten på ärftlighet, variation och differentiell reproduktion, alltså på att individer i en population har olika stor reproduktionsframgång. Via olika mekanismer (naturlig selektion, sexuell selektion eller neutral drift) kommer frekvenserna av olika gener i populationen att ändras med tiden. Vidare uppkommer nya och förändrade gener hela tiden genom olika typer av mutationer. Samtliga dessa faktorer är väl studerade både teoretiskt och experimentellt, så det handlar inte om några spekulationer här. Alla evolutionära förklaringar går tillbaka på denna grund – ingen evolutionsbiologisk hypotes får vara oförenlig med dessa förutsättningar. Så visst finns här struktur, en mycket tydlig sådan.”

Teorins grundelement är alltså klara och väl belagda. Emellertid verkar det som Anders Gärdeborn menade att ”smörgåsbordet” av många olika förklaringsmodeller skulle vara ett bevis på att vi bara försöker slingra oss – de många olika modellerna skulle bara vara ett sätt att försöka blanda bort korten. Men varför skulle det vara något skumt med en komplex teori? Levande varelser är oerhört komplexa, och de samverkar med varandra på ett komplicerat sätt; det kan nog alla hålla med om. Livet måste därför studeras och förklaras på många olika nivåer. Jag undrar om Gärdeborn verkligen föreställer sig att en enkel teori skulle kunna förklara biologins alla olika strukturer och interaktioner. För att förklara en komplex verklighet behöver vi komplexa förklaringar. Är det så konstigt?

Jag föreställer mig att exempelvis också partikelfysiken är komplex och svårförståelig. Anser Gärdeborn att även fysikerna bluffar?

***

Det är slående att Anders Gärdeborn inte alls diskuterar evolutionsteorin i sin artikel, utan bara en karikatyr av teorin. Det är lika tydligt att han inte har förstått centrala begrepp som exempelvis naturligt urval, fitness och fylogenier. Missuppfattningarna är så många, att trots att mina kommentarer vid det här laget är mer omfattande än Gärdeborns artikel, finns det ändå gott om felaktigheter jag inte har kommenterat.

Även felaktigheter jag tidigare har försökt korrigera dyker upp igen. Vad gäller biologisk systematik har jag till exempel gjort mitt bästa för att reda ut sambanden mellan kladogram och fylogeni i två blogginlägg och följande diskussion (här och här), men det är som om den här diskussionen aldrig ägt rum – Anders Gärdeborn står kvar på ruta ett. Vad jag kan förstå har även Dan Larhammar försökt hjälpa Gärdeborn att få ordning på fakta, men också han har ansträngt sig förgäves. Det här är lite märkligt; två professionella biologer försöker hjälpa amatören Gärdeborn att bättre förstå sig på evolutionsbiologin, men vad vi säger betyder ingenting – han litar inte på oss.

Det är väl här pudelns kärna ligger; Gärdeborn har bestämt sig för att biologerna ljuger, medvetet eller omedvetet. På ett sätt är nog detta ganska bekvämt – han kan avfärda våra argument utan att egentligen behöva ta ställning till dem, inte heller behöver han bry sig om en massa jobbiga fakta vi kommer dragande med. Vi hittar ju bara på saker hur som helst. Det finns alltså ingenting som hindrar honom att konstruera en pseudovetenskaplig fantasivärld där evolutionsteorin får rollen av en sorts ond ideologi som strävar efter att utplåna religionen och skapa ett brutalt samhälle. Visserligen skulle vi biologer på något märkligt sätt vara omedvetna om detta, men vårt arbete med evolutionsteorin skulle ändå leda mot en sämre värld.

Som det verkar befinner Anders Gärdeborn sig tillsammans med andra kreationister i en sorts intellektuellt reservat, där man är oemottaglig för vetenskaplig argumentation. Det är rimligtvis detta som är orsaken till att han är så förbluffande okunnig – jag skriver ”förbluffande”, för det är bra märkligt att en intelligent och högutbildad person, som uppenbarligen intresserat sig för biologiska frågeställningar under många år, ändå är så okunnig. Han visar sig hysa grava missuppfattningar om vetenskapsfilosofi i allmänhet, om evolutionsteorin i synnerhet, och inte minst om biologiska fakta. Själv anser han sig dock säkert vara den som har rätt – i reservatet gäller andra regler.

Det är säkert också detta som gör att det så ofta är så svårt att diskutera med kreationister. Man kan argumentera hur man vill, men argumenten når inte fram; det är som det fanns en glasvägg i vägen. Som ”evolutionist” och icke-troende är jag helt enkelt inte trovärdig; kreationisten, däremot, har Bibeln och Sanningen och kan ta mina argument med ro.

***

Kanske tycker någon läsare att jag tar i väl kraftigt och att jag svartmålar Anders Gärdeborn. Det gör jag faktiskt inte – allt jag skriver har stöd i vad Gärdeborn själv säger i den aktuella artikeln och i boken Intelligent skapelsetro. Jag har argumenterat i detalj mot Anders Gärdeborns artikel i den här lilla bloggserien, och mot hans bok Intelligent skapelsetro i en längre serie inlägg. Mitt inlägg om Phillip Johnsons bok Fallet Darwin är också relevant i sammanhanget.

Jag vill avsluta med att påpeka att inte alla kreationister sitter i samma reservat som Anders Gärdeborn; man möter alla tänkbara åsikter bland kreationister och ID-förespråkare. Exempelvis har biologen och kreationisten Todd Wood detta att säga på sin blogg (fetstil i originalet):

”Evolution is not a theory in crisis. It is not teetering on the verge of collapse. It has not failed as a scientific explanation. There is evidence for evolution, gobs and gobs of it. It is not just speculation or a faith choice or an assumption or a religion. It is a productive framework for lots of biological research, and it has amazing explanatory power. There is no conspiracy to hide the truth about the failure of evolution. There has really been no failure of evolution as a scientific theory. It works, and it works well.” 

Boktips

För den som vill lära sig mer om evolutionsbiologi finns det många bra böcker att välja mellan. På universitetsnivå finns det två mycket använda kursböcker som kan rekommenderas:
På svenska finns fyra böcker med en mer populärvetenskaplig profil att rekommendera:
[Ursprungligen publicerad på http://biologg.wordpress.com.]