Debunking av teism och pseudovetenskap

Innehåll

1. Inledning

2. Astrologi

2.1 "Det finns samband mellan solsystemets planeter och människors liv"

2.2 Externa länkar

3. Bibeln

3.1 "Det finns en mängd historiska händelser förutsagda i Bibeln"

3.2 Externa länkar

4. Kosmologi

4.1 "Allt som har en början i tiden har en orsak"

4.2 "Varför finns någonting i stället för ingenting?"

4.3 "Universum är exakt kalibrerat för att möjliggöra liv"

4.4 "Gud är evig och utanför universum"

4.5 Externa länkar

5. Logik

5.1 "Logikens lagar har sin grund i Gud"

5.2 Externa länkar

6. Mirakler

6.1 "Mirakler bevisar Guds existens"

6.2 "Det finns hundratals rapporter om att det har runnit blod, tårar eller olja från helgonstatyer och helgonbilder"

6.3 "Sjukdomar kan botas genom bön"

6.4 "Jag har egna erfarenheter av möten med Gud"

6.5 "Turinsvepningen är Jesu liksvepning"

6.6 Externa länkar

7. Moral

7.1 "Gud är grundaren av och garanten för människans moral"

7.2 "De senaste århundradets illdåd har utförts i ateismens namn"

7.3 Externa länkar

8. New Age

8.1 "Endast 10 % av vår hjärna används"

8.2 Externa länkar

9. Ontologi

9.1 "Gud är det om vilket inget större kan tänkas"

9.2 Externa länkar

10. Parapsykologi

10.1 "Människan har ett sjätte sinne"

10.2 "Personer som har varit nära att avlida har tyckt sig uppleva att de färdas genom en tunnel med ett starkt ljus i bortre änden."

10.3 Externa länkar

11. Pascals vad

11.1 "Enligt Blaise Pascal kan man inte veta någonting om Gud, men om Gud finns blir man belönad om man tror på honom och om han inte finns har man inte förlorat något på sin religiösa tro"

11.2 Externa länkar

12. Pragmatism

12.1 "Avsaknaden av gudstro gör världen tråkigare"

13. Profetior

13.1 "Bibelns profetior har uppfyllts"

13.2 "Nostradamus profetior har uppfyllts"

13.3 Externa länkar

14. Slagruta

14.1 "Med hjälp av slagruta kan man hitta vattenkällor, ädelstenar och malmer, olja, försvunna personer samt fornlämningar"

14.2 Externa länkar

15. Tro

15.1 "Ateism är en tro"

15.2 "Ateister kan inte bevisa att det inte finns någon Gud"

15.3 Externa länkar

16. Vetenskap

16.1 "Vetenskapen är i sig en religion"

16.2 "Den vetenskapliga metoden är en trosuppfattning"

16.3 "Vi kan inte veta om verkligheten finns eller om vi själva existerar"

16.4 "Hur kan man vara så självgod att man hävdar att vetenskapen är den enda absoluta sanningen?"

16.5 "Religion och vetenskap rör sig i helt separata sfärer"

16.6 "Vetenskapsmän bör vara öppna för nya fenomen"

16.7 "Naturens lagar har sin grund i Gud"

16.8 "Vetenskapen svarar inte på frågan om meningen med livet"

16.9 Externa länkar

Erkännanden

Referenser

 

1. Inledning

Följande text (dialog) är (framför allt) baserad på Victor J. Stengers artikel How to Answer Theist Arguments. Jag rekommenderar också samtliga artiklar av Michael Martin (i synnerhet The Transcendental Argument for the Nonexistence of God) samt dessa böcker.

A = ateisten/skeptikern; T = teisten/pseudovetenskapsförespråkaren. Olika motargument separeras med romerska siffror (I, II, III,...). Texten uppdateras kontinuerligt med nya argument. Anti-evolutionistiska- och designargument behandlas på Evolutionsteori.se.

Kom ihåg: Bevisbördan ligger alltid på teisten!

 

2. Astrologi

2.1 "Det finns samband mellan solsystemets planeter och människors liv"

T: Det finns samband mellan placeringar och händelser mellan solsystemets planeter samt solen och månen och karaktärer och händelser i människors liv.

A: Man har genomfört ett stort antal vetenskapliga undersökningar om astrologin. Några korrelationer mellan horoskopkonfigurationer och personlighets- eller kroppsegenskaper, t.ex.: yrken, sjukdomar, kroppslängd och intelligens, har man dock inte kunnat hitta. Faktum är att dagens stjärntecken inte ens överensstämmer med stjärnbilderna p.g.a. jordens precession!

 

Den moderna astronomin har förvandlat astrologin från att vara osannolik till att vara totalt omöjlig.

 

2.2 Externa länkar

Astrologi (Svenska Wikipedia)

Astrology (Wikipedia)

Skeptiskt ABC: Astrologi (VoF)

Astrology (An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural)

Astrology (The Skeptic's Dictionary)

[ref]

3. Bibeln

3.1 "Det finns en mängd historiska händelser förutsagda i Bibeln"

T: Enligt den amerikanske journalisten Michael Drosnin finns en mängd historiska händelser, t.ex. mordet på Kennedy, förutsagt i den hebreiska Torah.

A: Dessa "förutsägelser" fick Drosnin fram genom att ta bort alla skiljetecken och mellanrum i den vokallösa hebreiska texten, och därefter bilda nya ord genom att läsa var n-te bokstav (n = heltal). Avslutningsvis sammanställde han alla ord, och associerade dem med en historisk händelse. Ett problem för Drosnin är förstås att han har gjort alla sina "förutsägelser" i efterhand. Man har även kunnat visa, genom att tillämpa Drosnins metod på andra böcker, att det inte finns fler suggestiva samband i Torah än i vilken tjock bok som helst. Bland annat har man funnit liknande budskap i Moby Dick och Krig och fred.

 

"Bibelkoden" erhålles genom att strunta i alla mellanrum och skiljetecken och läsa var n-te bokstav (n = heltal) i den hebreiska Torah.

 

3.2 Externa länkar

Bible code (Wikipedia)

The Bible Code (book) (Wikipedia)

Skeptisk ABC: Bibelkoden (VoF)

Bibelkod i ullstrumporna (VoF)

Bibelkod faller ur modet (VoF)

The Bible (or Torah) Code (The Skeptic's Dictionary)

Hidden Messages and the Bible Code (CSI)

[ref]

4. Kosmologi

4.1 "Allt som har en början i tiden har en orsak"

T: Allt som har en början i tiden har en orsak. Denna kedja kan inte ha pågått hur länge som helst tillbaka i tiden. Därför måste det finnas en första orsak - Gud. (Kalams kosmologiska argument)

alternativt

T: Allting som börjar att existera har en orsak för sin existens. Universum började att existera. Alltså så har universum en orsak för sin existens - Gud. (William Lane Craigs kosmologiska argument)

A(I): Kvantmekaniska fluktuationer kan ske spontant, d.v.s. utan orsak. Och eventuellt kan vårt universum ha uppstått genom en kvantmekanisk fluktuation inuti ett större och evigt universum. Scenariot stöds av modern fysik och kosmologi.

A(II): Orsak kommer per definition före verkan. Då rummet och tiden (rumtiden) skapades i och med Big Bang fanns inget "före" och alltså ingen orsak.

A(III): Även om man skulle godta slutsatsen att universum måste ha en orsak för sin existens så innebär inte det att denna orsak är en gud med medvetande och vilja.

A(IV): Om inte den första orsaken behöver en orsak, varför behöver då andra företeelser en orsak?

T(IV): Den första orsaken, Gud, har inte börjat att existera. Han är självexisterande.

A(IVA): Det kan vara universum (eller dess naturliga orsak) som är självexisterande.

T(IVA): Du kan inte visa att universum (eller dess naturliga orsak) är självexisterande.

A(IVA): Du kan inte visa att Gud är självexisterande. Mitt förslag är dock det mest parsimoniska.

A(IVB): Universum är den kontext inom vilken en förklaring blir förståelig och därför är det omöjligt att förklara något genom att hänvisa till något som ligger utanför universum och därmed är obegripligt. Om man ska leta efter en första orsak måste man därför hålla sig inom universums ramar.

4.2 "Varför finns någonting i stället för ingenting?"

T: Varför finns någonting i stället för ingenting?

A: Definiera ingenting.

T: Ingenting: ingen materia, ingen energi, inget rum, ingen tid och inga fysikaliska lagar.

A(I): Ingen Gud?

T(I): Gud skapade materia, energi, rum, tid och fysikens lagar ur ingenting.

A(I): Varför måste materia, energi, rum, tid och fysikens lagar ha skapats av Gud ur ingenting?

T(I): De måste ha uppstått ur någonting.

A(IA): Ändå menar du att de uppstått ur ingenting!

A(IB): Ur vilket någonting uppstod Gud?

T(IB): Gud uppstod inte ur någonting. Han är evig.

A(IB): Då behöver inte allting uppstå ur någonting, och eventuellt kan universum vara evigt.

A(II): Ingenting kan inte existera, för om det fanns skulle det finnas. Men ingenting kan inte vara någonting alls, inte ens äga existens. Alltså kan tillståndet ingenting aldrig råda.
Linda Kall rulez! :)

 

Victor J. Stenger (1935-)

"(...) empirical data and the theories that successfully describe those data indicate that the universe did not come about by a purposeful creation. Based on our best current scientific knowledge, we conclude beyond a reasonable doubt that a God who is the highly intelligent and powerful supernatural creator of the physical universe does not exist."

 

4.3 "Universum är exakt kalibrerat för att möjliggöra liv"

T: Universum är exakt kalibrerat för att möjliggöra liv.

A: Om universum inte skulle vara "exakt kalibrerat för att möjliggöra liv" skulle vi inte vara här (den svaga antropiska principen), d.v.s. argumentet är en tautologi. Man kan inte heller påstå att universum är "exakt kalibrerat" då över 99 % av vårt universum inte kan underhålla liv! Vi vet inte heller vilka egenskaper ett universum måste ha för att existera. (Detta skulle kräva en "teori om allt", d.v.s. en teori som förenar de fyra fundamentala krafterna i naturen.) Det kan visa sig att endast de universa som liknar vårt är logiskt möjliga eller att en stor andel av de logiskt möjliga universa innehåller liv. Och även om en liten ändring av de universella konstanterna skulle leda till att universum blir obeboeligt för kolbaserat liv innebär det nödvändigtvis inte att andra former av liv, t.ex. kiselbaserat, skulle upphöra att existera. Evolutionsteorin visar också tydligt att det inte är universum som är exakt kalibrerat för att möjliggöra liv, utan livet som är kalibrerat efter universum.

 

Douglas Adams (1952-2001)

"A puddle wakes up one morning and thinks: 'This is a very interesting world I find myself in. It fits me very neatly. In fact it fits me so neatly (...) I mean really precise isn't it? (...) It must have been made to have me in it.'"

 

4.4 "Gud är evig och utanför universum"

T: Gud är evig och utanför universum.

A: Enligt Einsteins relativitetsteori bildar rummet och tiden en enhet (rumtiden), d.v.s. man kan inte separera rum från tid och v.v. "Evigt" är ett begrepp som innehåller tid, d.v.s. en "evig Gud" måste befinna sig inom tiden och därmed, enligt Einstein, i rummet. En Gud utanför universum kan dock inte vara evig då tidsbegreppet inte kan existera utanför rummet. Slutsatsen blir därmed att Gud inte samtidigt kan vara evig och utanför universum. 

4.5 Externa länkar

Kosmologiska gudsbeviset (Svenska Wikipedia)

Cosmological argument (Wikipedia)

Kalam cosmological argument (Wikipedia)

Cosmological Arguments (The Secular Web)

The Many Problems of the Fine-Tuning Argument (StrongAtheism.net)

Victor J. Stenger

Verklighetens existens (Ateismen - Det finns ingen gud!)

[ref]

5. Logik

5.1 "Logikens lagar har sin grund i Gud"

T: Logikens lagar har sin grund i Gud.

A(I): Om logiken grundas i Gud skulle det göra logiken godtycklig, t.ex. skulle Gud kunna bestämma sig för att logikens lagar är falska. Vi kan dock inte tvivla på logikens lagar med mindre än att vi accepterar att de är sanna. Detta medför att det är omöjligt att föreställa sig att logiken grundas i Gud.

A(II): Ett införande av en transcendental entitet flyttar bara förklaringsbehovet ett steg bakåt. Hur skall vi i så fall förklara denna entitet?

5.2 Externa länkar

Logik (Svenska Wikipedia)

Logic (Wikipedia)

Michael Martin: Presuppositionalism (The Secular Web)

Michael Martin: The Transcendental Argument for the Nonexistence of God (The Secular Web)

Why Presuppositionalism Is Wrong (StrongAtheism.net)

[ref]

 

6. Mirakler

6.1 "Mirakler bevisar Guds existens"

T: Mirakler bevisar Guds existens.

A(I): Inga mirakler har inträffat under kontrollerade omständigheter. De är endast hörsägen.

T(I): Men hur kan du förklara alla dessa rapporterade mirakler?

A(I): Det finns ett antal möjliga förklaringar, t.ex.: inbillning, illusioner, hallucinationer, lögner och bedrägerier.

T(I): En möjlig förklaring är att Gud utförde miraklerna.

A(I): Nej, din förklaring är inte lika sannolik som min. Min förklaring är baserad på fakta och bryter inte mot några kända naturlagar. Den är därför mer parsimonisk och därmed mer sannolik.

A(II): Ett mirakel definieras som ett gudomligt ingripande i människans liv eller i naturens händelseförlopp. Detta innebär att man måste tro på en gud för att tro på ett mirakel! Argumentet är därför ett cirkelresonemang.

T(II): Nej, ett mirakel är en händelse som är så ovanlig att den endast kan förklaras med hänvisning till en övernaturlig makt.

A(II): Vi kan aldrig förklara det oförklarliga med det övernaturliga, ty det övernaturliga är av naturen oförklarligt.

 

David Hume (1711-1776)

"(...) no testimony is sufficient to establish a miracle, unless the testimony be of such a kind, that its falsehood would be more miraculous than the fact which it endeavours to establish."

 

6.2 "Det finns hundratals rapporter om att det har runnit blod, tårar eller olja från helgonstatyer och helgonbilder"

T: Det finns hundratals rapporter om att det har runnit blod, tårar eller olja från helgonstatyer och helgonbilder.

A: Inga helgonstatyer har utsöndrat blod eller andra vätskor under kontrollerade omständigheter, t.ex. inuti en betryggande förseglad glasmonter eller placerad under kontinuerlig kameraövervakning. För övrigt är fenomenet mycket lätt att åstadkomma, t.ex. genom att blanda in kycklingfett i matolja. Man får då fettklumpar som lätt kan appliceras på statyn, och som efter en kort stund smälter och rinner.

6.3 "Sjukdomar kan botas genom bön"

T: Sjukdomar kan botas genom bön.

A: Religiösa böner för sjuka har studerats i ett flertal studier, bl.a. Study of the therapeutic effects of intercessory prayer in cardiac bypass patients samt Prayer and health. Dessa studier har dock inte kunnat observera någon effekt. Faktum är att de som visste om att de blev bedda för fick sämre utfall!

 

Maria från Magdala kände tydligen inte till denna studie.

 

6.4 "Jag har egna erfarenheter av möten med Gud"

T: Jag har egna erfarenheter av möten med Gud (= uppenbarelse).

A(I): En religiös uppenbarelse definieras som en direkt kommunikation mellan en gud och en människa. Detta innebär att man måste tro på en gud för att tro på en uppenbarelse! Argumentet är därför ett cirkelresonemang.

A(II): Argument för Guds existens måste vara objektiva. Vi kan inte lita på subjektiva erfarenheter.

6.5 "Turinsvepningen är Jesu liksvepning"

T: Turinsvepningen är Jesu liksvepning.

A: Mätningar med C14-metoden har visat att duken kommer från 1200– eller 1300-talet, och analys av "blodfläckarna" vittnade om att de består av rödockra blandat med färg.

T: C14-dateringen är felaktig då duken har kontaminerats av kol efter en brand.

A: För att åstadkomma ett fel på tretton århundraden skulle det krävas så mycket kontamination att askan skulle väga mer än själva duken. För övrigt behövs det inte någon modern vetenskap för att inse att tygstycket är en förfalskning. Det räcker att veta hur blod och svett sprider sig på tyg för att man ska kunna konstatera att den detaljrika bilden på detta tygstycke inte kan ha uppstått genom att det har använts som liksvepning. Faktum är att påven Clemens VII redan 1389 deklarerade att det var en målad "representation". Det bör även noteras att Turinsvepningen består av ett enda tygstycke, vilket motsäger Johannesevangeliets beskrivning av Jesu svepning: "Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig".

T: Duken kan inte ha målats då det saknas penseldrag. Och hur förklarar du att ansiktsdragen framträder tydligare på fotonegativ?

A: Joe Nickell har visat hur detta kan ha gått till. Man sträcker ett fuktat tyg över en staty eller planrelief föreställande en korsfäst man. När tyget torkat gnuggar man det med färgämne. På detta sätt får man en "negativ" bild som saknar penselspår och som även i övrigt har Turinsvepningens egenskaper. Denna teknik var tillgänglig för en förfalskare på 1300-talet.

 


Negativet av det första fotot av Turinsvepningen, taget 1898 av Secondo Pia (1855-1927).

 

6.6 Externa länkar

Mirakel (Svenska Wikipedia)

Miracle (Wikipedia)

Turinsvepningen (Svenska Wikipedia)

Shroud of Turin (Wikipedia)

Argument from Miracles (The Secular Web)

The Impossibility of Divine Intervention (StrongAtheism.net)

Mirakler & Uppenbarelser (Ateismen - Det finns ingen gud!)

Skeptiskt ABC: Turinsvepningen (VoF)

Ineffektiva böner (VoF)

Shroud of Turin (An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural)

Miracle (The Skeptic's Dictionary)

Shroud of Turin (The Skeptic's Dictionary)

[ref]

 

7. Moral

7.1 "Gud är grundaren av och garanten för människans moral"

T: Gud är grundaren av och garanten för människans moral. 

A(I): Vill Gud att vi ska göra det som är rätt eftersom det är rätt, eller är det rätt eftersom Gud bestämmer att det är rätt? (Eutyfrons dilemma)

T(IA): Gud vill att vi ska göra det som är rätt eftersom det är rätt.

A(IA): I sådana fall är rätt och fel helt oberoende av Gud.

T(IB): Det som är rätt är rätt eftersom Gud bestämmer att det är rätt. (DCT)

A(IB): Att Gud vill att vi ska göra det som han vill att vi ska göra är en otillräcklig grund för moralen, eftersom det inte förklarar varför en viss handling är rätt eller fel. Moralen blir dessutom godtycklig, t.ex. skulle Gud kunna bestämma sig för att det är moraliskt rätt att koka små spädbarn i olja. Vore det i så fall rätt?

T(IBA): Nej.

A(IBA): I sådana fall är rätt och fel helt oberoende av Gud.

T(IBB): Egenskapen godhet är en essentiell del av Guds natur.

A(IBB): Du har endast omformulerat dilemmat: Är generositet gott eftersom det är en del av Guds natur eller är generositet en del av Guds natur eftersom det redan är gott? 

A(II): En balanserad altruism och kollektivt ansvarstagande har evolutionistiska fördelar och har tjänat den mänskliga rasens evolution. Detta stöds av forskning inom sociologi, biologi och experimentell ekonomi. 

A(III): Det lever och har levt många moraliska ateister. Detta bevisar att det går bra att vara ateist och en moralisk människa. Någon Gud är därför inte nödvändig för moralen.

A(IV): Det finns ett antal moraliska propositioner i Bibeln som anses korrekta i Nya Testamentet, men som inte återfinns i Gamla Testamentet. Om kristendomen är sann har alltså den kristna guden ändrat på vilka moraliska propositioner som är sanna, d.v.s. kristen moral kan inte vara absolut.

A(V): I Bibeln finns otaliga exempel på fall där Gud skildras göra något som anses ondskefullt för människor att göra. Om moralen är universell, hur kommer det sig då att Gud inte behöver lyda under samma moraliska regler som människan?

 

Bertrand Russel (1872-1970)
"If you are going to say, as theologians do, that God is good, you must then say that right and wrong have some meaning which is independent of God's fiat, because God's fiats are good and not bad independently of the mere fact that he made them. If you are going to say that, you will then have to say that it is not only through God that right and wrong came into being, but that they are in their essence logically anterior to God."

 

7.2 "De senaste århundradet illdåd har utförts i ateismens namn"

T: De senaste århundradets illdåd har utförts i ateismens namn.

A: Ateism är en rent kunskapsteoretisk ståndpunkt, inte en ideologi. Till ateismen kan varken värderingar, moraluppfattningar eller illdåd kopplas. En tro på en gud, med åsikter om hur vi skall leva, leder dock ofta till uppfattningar om hur andra skall leva, och har genom historien resulterat i många illdåd i guds namn (bl.a. inkvisition och häxbränning).

 

Hitler var vegetarian. Hitler var nazist. Således är vegetarianer nazister...

 

7.3 Externa länkar

Etik (Svenska Wikipedia)

Ethics (Wikipedia)

Moral (Svenska Wikipedia)

Morality (Wikipedia)

Argument from morality (Wikipedia)

Divivine Command Theory (Wikipedia)

Eutyfron (Svenska Wikipedia)

Euthyphro (Wikipedia)

Euthyphro dilemma (Wikipedia)

Moral Argument and Divine Command Theory (The Secular Web)

The Euthyphro Dilemma (StrongAtheism.net)

Hur kan man ha en etik och moral om det inte finns någon Gud? (Ateism.se)

Teismen förstör etiken (Ateismen - Det finns ingen gud!)

Ingen grund för kristen moral (Ateistbloggen)

Ingen grund för kristen moral II (Ateistbloggen)

Teistisk vs. ateistisk moral (Ateistbloggen)

[ref]

8. New Age

8.1 "Endast 10 % av vår hjärna används"

T: Endast 10 % av vår hjärna används. Om vi skulle lära oss att utnyttja potentialen hos övriga 90 % skulle vi kunna åstadkomma fantastiska saker.

A: Denna missuppfattning bygger på myter som härrör ända från 1920-talet. I själva verket används så gott som alla delar av hjärnan under en dag, om än inte alla samtidigt i varje ögonblick.

 

Är det månntro så att de som sprider denna myt endast använder 10 % av hjärnan?

 

8.2 Externa länkar

New Age (Svenska Wikipedia)

New Age (Wikipedia)

New Age (An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural)

[ref]

9. Ontologi

9.1 "Gud är det om vilket inget större kan tänkas"

T: Enligt Anselm av Canterbury (1033-1109) är Gud "det om vilket inget bättre (större) kan tänkas". Om man antar att Gud inte existerar, skulle man kunna tänka sig ett objekt som var precis som Gud, förutom att detta existerade. Men då vore detta nya objekt bättre (större) än Gud, eftersom det existerar i verkligheten. Alltså kan man tänka sig något bättre (större) än Gud. Men Gud var ju det bästa (största) tänkbara. Vi har härlett en motsägelse ur påståendet att Gud inte existerar. Alltså måste Gud existera.

A(I): Enligt Thomas More (1478-1535) är Utopin "det samhälle om vilket inget bättre (större) kan tänkas". Om man antar att Utopin inte existerar, skulle man kunna tänka sig ett samhälle som var precis som Utopin, förutom att detta existerade. Men då vore detta nya samhälle bättre (större) än Utopin, eftersom det existerar i verkligheten. Alltså kan man tänka sig något bättre (större) än Utopin. Men Utopin var ju det bästa (största) tänkbara. Vi har härlett en motsägelse ur påståendet att Utopin inte existerar. Alltså måste Utopin existera. Det gör den dock inte!

A(II): Immanuel Kant (1724-1804) visade att "existens" inte är en egenskap bland andra, utan en förutsättning för att något skall ha egenskaper. Och för att Gud skall ha några egenskaper måste han först existera! Argumentet är alltså en rent språklig cirkelmanöver.

A(III): "Existens" är inte fullkomlighet. Tanken på en fullkomlig varelse som existerar är därför inte bättre än tanken på en fullkomlig varelse som inte existerar.

A(IV): Vi kan inte fastställa huruvida något existerar eller inte enbart genom att analysera innebörden i ett ord eller begrepp.

 

Anselm av Canterbury går i cirklar.

 

9.2 Externa länkar

Ontologiska gudsbeviset (Svenska Wikipedia)

Ontological argument (Wikipedia)

Ontological arguments (The Secular Web)

Anselm av Canterbury (Svenska Wikipedia)

Anselm of Canterbury (Wikipedia)

[ref]

10. Parapsykologi

10.1 "Människan har ett sjätte sinne"

T: Människan har ett sjätte sinne.

A: Det finns goda empiriska och teoretiska skäl för att inte acceptera psi-fenomen, d.v.s. varseblivning utan känt sinne (extrasensorisk perception (ESP)) samt påverkan utan känt sinne (psykokinesi (PK)). Ett exempel är att paranormala förmågor borde gynnas i ett evolutionsteoretiskt perspektiv då de utgör en selektiv fördel. Man hör dock aldrig talas om försökspersoner som t.ex. ser eller hör oförklarligt bra, trots att tiotusentals människors syn och hörsel mycket noggrant har testats!

10.2 "Personer som har varit nära att avlida har tyckt sig uppleva att de färdas genom en tunnel med ett starkt ljus i bortre änden."

T: Personer som har varit nära att avlida har tyckt sig uppleva att de färdas genom en tunnel med ett starkt ljus i bortre änden (nära döden-upplevelse (NDE)).

A: Detta är troligen en följd av att celler i ögat eller i hjärnans syncentra drabbats av försämrad energiförsörjning. Båda dessa organ är oerhört energikrävande och påverkas därför mycket snabbt vid utebliven eller minskad blodförsörjning.

T: Många har upplevt att hela livet passerar revy, att de ser avlidna släktingar samt religiösa gestalter.

A: Detta kan tänkas uppstå genom att minnen framkallas p.g.a. syrebrist i vissa delar av hjärnan. Något som stöds av att de religiösa gestalterna korrelerar med personens religiösa tro och förväntningar. Det finns även ett flertal fallbeskrivningar av personer som saknade religiös tro och som inte gjorde några religiösa tolkningar av upplevelsen. Man har också kunnat visa att droger, t.ex.: LSD, ketamin och meskalin, kan framkalla upplevelserna.

 

Diagnos: Försämrad blodförsörjning i öga och hjärna.

 

10.3 Externa länkar

Parapsykologi (Svenska Wikipedia)

Parapsychology (Wikipedia)

Nära döden-upplevelse (Svenska Wikipedia)

Near-death experience (Wikipedia)

Utanför kroppen-upplevelse (Svenska Wikipedia)

Out-of-body experience (Wikipedia)

Skeptiskt ABC: Parapsykologi (VoF)

Parapsychology (An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural)

Out-of-body experience (An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural)

Parapsychology (The Skeptic's Dictionary

Out-of-body experience (The Skeptic's Dictionary)

Neuroteologi (Dan Larhammar)

[ref]

 

11. Pascals vad

11.1 "Enligt Blaise Pascal kan man inte veta någonting om Gud, men om Gud finns blir man belönad om man tror på honom och om han inte finns har man inte förlorat något på sin religiösa tro"

T: Enligt Blaise Pascal (1623-1662) kan man inte veta någonting om Gud, men om Gud finns blir man belönad om man tror på honom och om han inte finns har man inte förlorat något på sin religiösa tro. Därför bör man tro på Gud.

A(I): Varför skulle Gud belöna en falsk tro?

A(II): Tänk om Gud existerar, men du tror på fel Gud?

A(III): Kan man alls välja huruvida man tror eller inte tror på Gud?

A(IV): Tänk om det existerar en Gud som belönar ateism och bestraffar Gudstro, t.ex. genom att se kristendom som en större hädelse än ateism? (= Ateistens vad ;) )

 

Blaise Pascal (1623-1662)

"Låt oss väga vinningen mot förlusten i vadet om Guds existens. Låt oss uppskatta de två chanserna. Om du vinner, vinner du allt; om du förlorar, förlorar du ingenting. Slå alltså, utan tvekan, vad om att Han finns."

 

11.2 Externa länkar

Blaise Pascal (Svenska Wikipedia)

Blaise Pascal (Wikipedia)

Pascals trossats (Svenska Wikipedia)

Pascal's wager (Wikipedia)

Pascal's Wager (The Secular Web)

Pascal's Wager: (God is a safe bet) (The Secular Web)

Reverse Pascal's Wager (StrongAtheism.net)

[ref]

 

12. Pragmatism

12.1 "Avsaknaden av gudstro gör världen tråkigare"

T: Avsaknaden av gudstro gör världen tråkigare.

A: Att vi känner oss bättre till mods med att tro att Gud finns är inget argument för Guds existens.

 

Sam Harris (1967-)

"The fact that I would feel good if there were a God does not give me the slightests reasons to believe that one exists. This is easily seen when we swap the existence of God for some other consoling proposition. Let's say that I want to believe that there is a diamond buried somewhere in my yard that is the size of a refrigerator. It is true that it would feel uncommonly good to believe this. But do I have any reason to believe that there is actually a diamond in my yard that is thousands of times larger that any yet discovered? No."[ref]

 

13. Profetior

13.1 "Bibelns profetior har uppfyllts"

T: Bibelns profetior har uppfyllts.

A: Det finns ett flertal olika sätt på vilka profetior kan "uppfyllas": i) profetian formuleras, alternativt modifieras, efter att händelsen har inträffat; ii) profetian formuleras så vagt att alla händelser kan tolkas in i den; iii) profetian kan "förutspå" händelser som oundvikligen kommer att inträffa, t.ex. ett imperiums sammanbrott; iv) folk kan hävda att profetian uppfyllts då den inte gjort det. Enligt den bibelvetenskapliga standarduppfattningen är detta det främsta skälet till att Nya Testamentet innehåller så många "uppfyllda" profetior ur Gamla Testamentet. Nya Testamentet är helt enkelt skriven med just dessa uppfyllelser som syfte, för att legitimera Jesus från Nasaret som den Herrens smorde som tidens judendom väntade på!; v) någon kan avsiktligt uppfylla profetian. Det finns inte en enda profetia i Bibeln som inte passar in i en eller flera av de ovanstående punkterna. Det bör också påpekas att i bibliska sammanhang var profetior oftast ett sätt att varna folket för vad som skulle kunna hända om de t.ex. levde ett allt för lösaktigt leverne. Om folket följde rådet skulle profetian inte uppfyllas. En uppfylld profetia var därmed en "misslyckad" profetia. (Jona 3:1-10) Bibeln innehåller också profetior som inte uppfyllts, i den meningen att Gud har sagt att något skall ske som inte sker. (Josua 3:9-10, 15:63, 17:12-13; Hesekiel 29:10-14, 19-20)

13.2 "Nostradamus profetior har uppfyllts"

T: Nostradamus (1503-1566) profetior har uppfyllts.

A: Nostradamus profetior är mycket dunkla, och anhängarna är ofta oense om vilka senare historiska händelser som profetiorna syftar på. Många moderna översättningar är också tillrättalagda både språkligt och dispositionsmässigt.

 

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

 

13.3 Externa länkar

Profetia (Svenska Wikipedia)

Prophecy (Wikipedia)

Skeptiskt ABC: Nostradamus (VoF)

Prophecy (An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural)

Nostradamus (An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural)

Prophecy (The Skeptic's Dictionary)

Nostradamus (The Skeptic's Dictionary)

Prophecies, Promises, and Misquotes in the Bible (The Skeptic's Annotated Bible

[ref]

 

14. Slagruta

14.1 "Med hjälp av slagruta kan man hitta vattenkällor, ädelstenar och malmer, olja, försvunna personer samt fornlämningar"

T: Med hjälp av slagruta kan man hitta vattenkällor, ädelstenar och malmer, olja, försvunna personer samt fornlämningar.

A: Slagrutan har ägnats ett stort antal vetenskapliga undersökningar, inga rutgängare har dock lyckats bättre än slumpen. Det finns således inget som helst vetenskapligt stöd för att slagrutan ger någon extra information utöver vad som medvetet och omedvetet tas in med de vanliga sinnena.

 

Slagrutans utslag förklaras bäst av ideomotoriska rörelser (omedvetna rörelser uppkomna ur en tanke eller idé).

 

14.2 Externa länkar

Slagruta (Svenska Wikipedia)

Dowsing (Wikipedia)

Ideomotor phenomenon (Wikipedia)

Ideomotorisk (Svenska Wikipedia)

Skeptiskt ABC: Slagruta (VoF)

Dowsing (An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural)

Dowsing (The Skeptic's Dictionary

[ref]

15. Tro

15.1 "Ateism är en tro"

T: Ateism är en tro.

A: Ateism är avsaknad av gudstro. Avsaknad av tro är motsatsen till tro.

T: Vissa ateister tror att det inte finns någon Gud.

A: Detta är en speciell form av ateism, s.k. positiv ateism. Grunddefinitionen av ateism är dock att sakna gudstro.

15.2 "Ateister kan inte bevisa att det inte finns någon Gud"

T: Ateister kan inte bevisa att det inte finns någon Gud. Därför är det lika rimligt att tro att det finns en Gud som att det inte finns någon.

A: Bevisbördan ligger alltid på den som kommer med ett påstående. Detta innebär att så länge det inte finns några godtagbara gudsbevis är ateismen den giltiga ståndpunkten.

15.3 Externa länkar

Ateism (Svenska Wikipedia)

Atheism (Wikipedia)

Definition av ordet ateism (Ateism.se)

Startsidan (Ateismen - Det finns ingen gud!)

Om stark och svag och ateism (Ateistbloggen)

[ref] 

16. Vetenskap

16.1 "Vetenskapen är i sig en religion"

T: Vetenskapen är i sig en religion.

A: Vetenskaplig kunskap samlas in genom observationer, i naturen eller i laboratorieexperiment, direkt eller indirekt med våra fem kända sinnen. Vetenskaplig kunskap kan därför, åtminstone i princip, upptäckas av vem som helst. Naturvetenskapliga lagar är inte heller sanna i någon absolut mening, de kan endast mer eller mindre väl beskriva observationer som gjorts inom ett större eller mindre område. Vetenskapsmän är därför öppna för att överge en teori eller skrota en lag, förutsatt att det finns något bättre (och gärna enklare) som ersättning. Inom religionen framförs dock teser och trosföreställningar som absoluta sanningar och kan inte ifrågasättas. När nya upptäckter inte stämmer med dessa sanningar blir reaktionen förnekelse eller förbud mot att sprida de nya kunskaperna.

 

 

Thomas Henry Huxley (1825-1895)

"Min uppgift är att lära mina önskningar att anpassa sig efter fakta, inte att skapa fakta som harmonierar med mina önskningar. (...) Böj dig inför fakta som vore du ett litet barn, var beredd att överge varje förutfattad mening, följ ödmjukt med vart eller mot vilka avgrunder naturen än leder dig, ty annars kommer du inte att lära dig något."

 

16.2 "Den vetenskapliga metoden är en trosuppfattning"

T: Den vetenskapliga metoden är en trosuppfattning.

A: Vetenskapsmän "tror" på den vetenskapliga metoden eftersom det finns en överväldigande mängd evidens för att den vetenskapliga metoden fungerar.

16.3 "Vi kan inte veta om verkligheten finns eller om vi själva existerar"

T: Vi kan inte veta om verkligheten finns eller om vi själva existerar.

A: Det finns goda skäl att tro att verkligheten existerar utanför oss, och att vi uppfattar den något så när korrekt. Bland annat tycks min omgivning ganska likartad när jag tittar nästa gång, t.ex. finns datorskärmen kvar när jag har blundat. Den mest parsimoniska förklaringen är att den faktiskt finns där. Dessutom är det rimligt att anta att evolutionen har gett oss sinnen, som ger oss hyfsat korrekt information om verkligheten. Det ökar nämligen vår överlevnadsförmåga. 

16.4 "Hur kan man vara så självgod att man hävdar att vetenskapen är den enda absoluta sanningen?"

T: Hur kan man vara så självgod att man hävdar att vetenskapen är den enda absoluta sanningen?

A: Vetenskap är ingen sanning. Vetenskap är en metod, ett sätt att undersöka.

16.5 "Religion och vetenskap rör sig i helt separata sfärer"

T: Religion och vetenskap rör sig i helt separata sfärer (non-overlapping magisteria (NOMA)). De har därför inte något att säga om varandra.

A: Denna uppfattning företräddes av paleontologen och (den utmärkte!) författaren Stephen Jay Gould. Han kom dock till denna slutsats först efter att ha definierat religion som det som inte är kontrollerbart med naturvetenskapliga metoder. I själva verket har dock alla religioner innefattat utsagor eller ståndpunkter som varit kontrollerbara med naturvetenskapliga metoder. Som exempel kan nämnas att katolska kyrkan först 1992 medgav att Galileo Galilei hade rätt beträffande vårt solsystems organisation och först 1996 att evolutionen "är mer än en hypotes".

 


Richard Dawkins (1941-)

"(...) imagine, by some remarkable set of circumstances, that forensic archaeologists unearthed DNA evidence to show that Jesus really did lack a biological father. Can you imagine religous apologists shrugging their shoulders and saying anything remotely like the following? 'Who cares? Scientific evidence is completely irrelevant to theological questions. Wrong magisterium! We're concerned only with ultimate questions and with moral values. Neither DNA nor any other scientific evidence could ever have any bearing on the matter, one way or the other.'."

 

16.6 "Vetenskapsmän bör vara öppna för nya fenomen"

T: Vetenskapsmän bör vara öppna för nya fenomen.

A: Det vore inte speciellt vidsynt att inte försöka att logiskt passa ihop rapporterade fenomen med den etablerade väven av naturlagsbundna fenomen.

16.7 "Naturens lagar har sin grund i Gud"

T: Naturens lagar har sin grund i Gud.

A(I): Naturens lagar är mänskliga konstruktioner som utgör beskrivningar av observationer.

T(I): Då är lagarna godtyckliga.

A(I): Endast de lagar som stämmer överens med empiriska observationer är vetenskapliga.

A(II): Enligt den kristna teologin kan Gud orsaka under, d.v.s. upphäva naturens lagar. För att naturen skall vara lagbunden måste vi alltså utgå ifrån att kristendomen är falsk!

16.8 "Vetenskapen svarar inte på frågan om meningen med livet"

T: Vetenskapen svarar inte på frågan om meningen med livet.

A: Meningen med livet är inte en vetenskaplig (empirisk) fråga, utan en värderingsfråga. Religionen svarar dock inte heller på frågan om meningen med livet. Den ger endast mytologiska berättelser, som inte är mera sanna än andra subjektiva svar.

16.9 Externa länkar

Naturlag (Svenska Wikipedia)

Physical law (Wikipedia)

NOMA (Wikipedia)

Skeptiskt ABC: Postmodernism (VoF)

Vetenskap som religion (VoF)

Michael Martin: Presuppositionalism (The Secular Web)

Michael Martin: The Transcendental Argument for the Nonexistence of God (The Secular Web)

Why Presuppositionalism Is Wrong (StrongAtheism.net)

Materialist Apologetics (StongAtheism.net)

Verklighetens existens (Ateismen - Det finns ingen gud!)

[ref]

Erkännanden

Tack till alla på VoF:s forum! :)

Emil Karlssons inlägg på olika fora har varit till stor hjälp! :)

Referenser

2. Astrologi

J. JerkertSkeptiskt ABC: Astrologi, Folkvett nr 1/2004

Astrologi, Svenska Wikipedia (2007-11-19)

3. Bibeln

J. Jerkert, Skeptiskt ABC: BibelkodenFolkvett nr 1/2004

J. Jerkert, Bibelkod i ullstrumporna (2007-08-20)

4. Kosmologi

V. J. Stenger, The Scientific Case Against a God Who Created the Universe (2007-07-28)

V. J. Stenger, Victor J. Stenger vs. William Lane Craig II (2007-08-10)

Douglas Adams, Wikipedia (2008-01-13)

Big Bang, Svenska Wikipedia (2007-07-29)

Kosmologiska gudsbeviset, Svenska Wikipedia (2007-07-27)

Rumtid, Svenska Wikipedia (2007-11-29)

Teori om allt, Svenska Wikipedia (2007-01-13)

Victor J. Stenger, Wikipedia (2008-01-11)

Cosmos is fine-tuned to permit human life, EvoWiki (2006-10-08)

5. Logik

DiscordianPunk, Om logik (2007-09-30)

6. Mirakler

R. Dawkins, Unweaving the Rainbow - Science, Delusion and the Appetite for Wonder, The Penguine Press (1998)

S. O. Hansson, Mirakel medelst bedrägeri, Folkvett nr 1/2005

D. Larhammar, Links: Educational and/or fun web pages (2007-10-20)

G. H. Smith, Atheism: The Case Against God, Prometheus Books (1989)

R. Steien, Mirakler & Uppenbarelser (2007-11-29)

Turinsvepningen, Svenska Wikipedia (2007-08-06)

Gudsbevis, Svenska Wikipedia (2007-07-30)

David Hume, Wikipedia (2008-01-12)

Bibeln.se (2008-01-04)

7. Moral

Gudsbevis, Svenska Wikipedia (2007-07-30)

F. Bendz, Frågor och svar om ateismen (2007-10-01)

DiscordianPunk, Moralens oberoende av Gud (2007-07-29)

DiscordianPunk, Moralens oberoende av Gud (forts.) (2007-07-31)

B. Russell, Why I Am Not a Christian: An Examination of the God-Idea and Christianity (2006-09-08)

C. Sturmark , Kristen nyfundamentalism i Sverige (2007-11-16)

C. Sturmark, Religion och politik (2007-11-15)

H. Sundholm, Tre argument för Gudstro (2007-09-13)

Bertrand Russell, Wikipedia (2008-01-06)

8. New Age

D. Larhammar, Links: Educational and/or fun web pages (2007-10-20)

D. Larhammar, Neuroteologi - människans benägenhet att tro på övernaturliga krafter (2007-10-22)

9. Ontologi

P. Stokes, Filosofi: 100 stora tänkare, Arctic (2002)

Anselm of Canterbury, Wikipedia (2007-11-14)

Immanuel Kant, Wikipedia (2007-11-14)

Ontologiska gudsbeviset, Svenska Wikipedia (2007-07-27)

Thomas More, Wikipedia (2007-11-14)

Ontological arguments, The Secular Web (2007-07-27)

Compact 99, Bonnier Lexikon

10. Parapsykologi

J. Jerkert, Skeptiskt ABC: Parapsykologi, Folkvett nr 1/2004

D. Larhammar, Neuroteologi - människans benägenhet att tro på övernaturliga krafter (2007-10-22)

11. Pascals vad

H. Sundholm, Tre argument för gudstro (2007-08-16)

Kritik av ateism, Svenska Wikipedia (2008-01-27)

Pascals trossats, Svenska Wikipedia (2007-08-04)

Blaise Pascal, Wikipedia (2007-12-10)

12. Pragmatism

DiscordianPunk, Desire for delusion (2008-01-08)

S. Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, Simon & Schuster (2004)

Sam Harris, Wikipedia (2008-01-10)

13. Profetior

T. Frängsmyr, Svensk idéhistoria - Bildning och vetenskap under tusen år: Del 1 1000-1809, Natur och Kultur (2000)

J. Jerkert, Skeptiskt ABC: Nostradamus, Folkvett nr 1/2004

M. Rundkvist, Det mytologiska myllret bakom Bibeln, Folkvett nr 4/2004

Magnus Gabriel von Block, Svenska Wikipedia (2008-01-05)

Prophecies prove the accuracy of the Bible, EvoWiki (2007-03-02)

Prophecies prove the accuracy of the Bible, Talk Origins (2006-12-03)

14. Slagruta

J. Jerkert, Skeptiskt ABC: Slagruta, Folkvett nr 1/2004 (2007-11-25) 

Slagruta, Svenska Wikipedia (2007-11-25)

15. Tro

F. Bendz, Frågor och svar om ateismen (2007-10-01)

16. Vetenskap

R. Dawkins, The God Delusion, Black Swan (2007)

S. J. Gould, Pandans Tumme: Naturhistoriska Essäer, Ordfronts förlag (1987)

G. Hooft, Fysiken och det paranormala, Folkvett nr 2/2000

D. Larhammar, Neuroteologi - människans benägenhet att tro på övernaturliga krafter (2007-10-22)

M. Martin, The Transcendental Argument for the Nonexistence of God (2007-10-03)

P. W. Möller, Vetenskap som religion, Folkvett nr 3/2004

C. Sturmark, Vad ska vi lära våra barn? (2007-11-09)

C. Sturmark, Praktiskt utgå från verkligheten (2007-11-16)

Thomas Henry Huxley, Wikipedia (2007-01-14)

Bilder

Universum, Wikimedia Commons (2007-11-20)
This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License. In short: you are free to share and make derivative works of the file under the conditions that you appropriately attribute it, and that you distribute it only under a license identical to this one.

Bible Code, Wikimedia Commons (2007-08-23)
This image has been released into the public domain by its author, McKay. This applies worldwide. In some countries this may not be legally possible; if so: McKay grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Douglas Adams, Wikimedia Commons (2008-01-13)
This file is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 License.

Copyright: Victor J. Stenger.  Many thanks to Prof. Stenger  for the approval to use his picture!

David Hume, Wikimedia Commons (2008-01-03)
This is a faithful photographic reproduction of an original two-dimensional work of art. The original image comprising the work of art itself is in the public domain for the following reason: Public domain This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Maria Magdalene praying, Wikimedia Commons (2007-10-20)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Shroud of Turin, Wikimedia Commons (2008-01-13)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Brain animated, Wikimedia Commons (2008-01-05)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

Anselm of Canterbury, Wikimedia Commons (2007-11-09)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Ascent in the Empyrean, Wikimedia Commons  (2007-12-28)
The work of art depicted in this image and the reproduction thereof are in the public domain worldwide. The reproduction is part of a collection of reproductions compiled by The Yorck Project. The compilation copyright is held by Zenodot Verlagsgesellschaft mbH and licensed under the GNU Free Documentation License.

Bertrand Russell, The MacTutor History of Mathematics Archive (2006-12-16)
We do not own the copyright to most of the images used on this website and we don't mind what you do with them. We believe that most of the images are in the public domain and that provided you use them on a website you are unlikely to encounter any difficulty. However, if you wish to use them in any other way -- in "paper" publishing or on a CD for example -- we cannot guarantee that there may not be outstanding copyright problems. 

Adolf Hitler, Wikipedia (2007-11-16)
This image is in the public domain in the United States. In most cases, this means that it was first published prior to January 1, 1923 (see the template documentation for more cases). Other jurisdictions may have other rules, and this image might not be in the public domain outside the United States.

Blaise Pascal, Wikimedia Commons (2009-07-02)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Sam Harris, Wikimedia Commons (2007-07-12)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

Nostradamus, Wikimedia Commons (2007-11-09)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

18th century dowser, Wikimedia Commons (2007-11-25)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

T. H. Huxley, Wikimedia Commons (2008-01-14)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Professor Richard Dawkins, Wikimedia Commons (2006-12-10)
I, the author of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.In case this is not legally possible: I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.