Artiklar

Claphaminstitutets kreationistiska klavertramp – svar på lögnaktiga påståenden från de kristna fundamentalisterna vid Claphaminstitutet.

Debatt i UNT

Debunking av teism och pseudovetenskap – en essä i dialogform, baserad på Victor J. Stengers artikel How to Answer Theist Arguments. Teismen behandlas här som den vidskepelse den är, tillsammans med astrologi, slagrutor och annat nonsens.

Evolutionsteori.se – vetenskapliga svar på vilseledande och felaktiga påståenden från kreationister.

Gud en icke-existent – Gud ligger "utanför" existensens domän.

Gudsaxiomet – är gudstro en fundamental trosföreställning?

Kreationism

Kvantmekanik och Gud – vågfunktionens och Guds kollaps.

Martin Luthers människosyn – protestantismens fader visar sig vara ett riktigt monster.

Materialistisk apologetik – introduktion till materialistisk apologetik.

Moralen kan inte komma från Gud! – teistisk moral är antingen godtycklig eller oberoende av Gud.

Naturalismen är absolut! – ontologisk naturalism är inte bara den mest sannolika världsbilden, den är även logiskt nödvändig.

Sinnenas tillförlitlighet – kan vi lita på våra sinnen?

Refutering av Norman Geislers gudsbevis

Teologins smutsiga historia – en essä om motsättningen mellan vetenskap och religion, tro och förnuft.

Thomas Paine en smutsig liten ateist – essä om Thomas Paine och hans religionskritiska skrift Förnuftets tidsålder.

 

Klassiker

Till världsalltets upphovsman av Axel Danielsson (1863–1899)

Why I am Not a Christian av Bertrand Russell (1872–1970)

 

kd:s sanna ansikte

Motion 1991/92:Ub287 Creationism av kd-mörkermannen Tuve Skånberg